Právo duševního vlastnictví

Našim klientům poskytujeme právní služby při zakládání, udržování a vymáhání práv vyplývajících z duševního vlastnictví nejen v České republice, ale rovněž v globálním měřítku. Zastupujeme naše klienty v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví, rovněž tak před Mezinárodní organizací duševního vlastnictví (WIPO) a před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) a ve sporných a nesporných řízeních před českými soudy na všech stupních. Rovněž máme bohaté zkušenosti s registrací ochranných známek v celé řadě států světa.

Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8, brambaski@brambaski.cz