Poskytované služby

Naše advokátní kancelář se zaměřuje především na obchodní právo a právo obchodních společností, fúze a akvizice, finanční a pojišťovací právo, insolvenční řízení (konkurzní řízení), právo duševního vlastnictví, právo hospodářské soutěže, občanské právo, právo nemovitostí, soudní a rozhodčí řízení a v neposlední řadě poskytujeme právní due diligence dle zadání klienta. 

Převažující formou poskytovaných právních služeb je dlouhodobá spolupráce s jednotlivými klienty. V rámci paušálních smluv o právní pomoci se našim klientům snažíme zabezpečit komplexní právní servis pro jejich bezpečné podnikatelské fungování.  

Rovněž pečlivě sledujeme aktuální legislativní vývoj a průběžně informujeme naše klienty o připravovaných i schválených změnách v legislativě.

Letenská 121/8, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00, brambaski@brambaski.cz

Hola