Nekalá soutěž a antimonopolní právo

Činíme veškeré kroky pro ochranu práv našich klientů před nekalousoutěžními praktikami jejich konkurentů. Na druhé straně prověřujeme smlouvy a vyhotovujeme právní stanoviska v této oblasti tak, aby se naši klienti vyvarovali rozporu s nekalosoutěžním či antimonopolním právem. Rovněž naše klienty zastupujeme v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8, brambaski@brambaski.cz