Soudní a rozhodčí řízení

Předměty sporů, které řešíme, jsou velice různorodé, počínaje od předběžných opatření až po řízení u soudů nejvyšších instancí. Dojednáváme smíry; zastupujeme klienty v civilních a obchodních sporech, v řízení před správními soudy, v arbitrážních a smírčích řízeních a rovněž při vykonávacích a exekučních řízeních.

Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8, brambaski@brambaski.cz