Obchodní právo

Obchodní právo
V této oblasti práva pomáháme našim klientům při rozhodování o právní formě zakládané společnosti tak, aby co nejlépe odpovídala jejich požadavkům. Poskytujeme právní poradenství ohledně zakladatelských dokumentů a stanov, akcií, zápisů do obchodního  

Soudní a rozhodčí řízení

Soudní a rozhodčí řízení
Předměty sporů, které řešíme, jsou velice různorodé, počínaje od předběžných opatření až po řízení u soudů nejvyšších instancí. Dojednáváme smíry; zastupujeme klienty v civilních a obchodních sporech, v řízení před správními soudy, v arbitrážních  

Nemovitosti

Nemovitosti
Radíme našim klientům při veškerých transakcích prováděných s nemovitostmi. Na žádost klienta vypracujeme due diligence k zadaným objektům, prověřujeme právní vztahy k nemovitostem, zjišťujeme případná zatížení, zástavy, věcná břemena a jiné právní vady;  

Insolvenční právo

Insolvenční právo
V této oblasti práva poskytujeme komplexní právní servis jak na straně věřitelů domáhajících se svých nároků cestou insolvenčního řízení, tak na straně dlužníků, zejména poskytujeme právní služby spočívající ve vypracování dlužnických insolvenčních  

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví
Našim klientům poskytujeme právní služby při zakládání, udržování a vymáhání práv vyplývajících z duševního vlastnictví nejen v České republice, ale rovněž v globálním měřítku. Zastupujeme naše klienty v řízeních před Úřadem průmyslového  

Nekalá soutěž a antimonopolní právo

Nekalá soutěž a antimonopolní právo
Činíme veškeré kroky pro ochranu práv našich klientů před nekalousoutěžními praktikami jejich konkurentů. Na druhé straně prověřujeme smlouvy a vyhotovujeme právní stanoviska v této oblasti tak, aby se naši klienti vyvarovali rozporu s nekalosoutěžním či  

Advokátní kancelář Mgr. Ivan Brambaški patří mezi dlouhodobě etablované advokátní kanceláře v České republice. 

Advokátní kancelář poskytuje vysoce profesionální a komplexní právní služby českým i zahraničním klientům v českém a anglickém jazyce. 

Letenská 121/8, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00, brambaski@brambaski.cz

Hola